Velkommen til våre nettsider


Kontaktinformasjon:


SKAR BYGG & EIENDOM AS

BYGDØY ALLÉ 125 A – OSLO

ORG. NR. 924 927 399

TLF. 99 444 567

 WWW.SKAR-BYGG-OG-EIENDOM.NO

E-POST: ADMINISTRASJON@SKAR-BYGG-OG-EIENDOM.NO

POSTADRESSE: c/o INFORMASJONKONTORET I NORGE, ROSENDALSVEGEN 5, 2760 BRANDBU

Selskapets formål

er produktutvikling, prosjektering, kjøp, leie, salg, utleie av og investering innen fast eiendom og alt som dermed er forbundet, dessuten deltagelse i andre selskaper og investering i verdipapirer og i materielle samt immaterielle verdier, foruten opplæring og rådgivning innen ovennevnte områder.